Taksikring

Bergen Tak AS tar sikkerheten på alvor, både når vi utfører våre oppdrag og når det gjelder fremtidig sikkerhet på takløsningen. Vi leverer komplette løsninger for alt fra snøfangere, takstiger og stigetrinn til arbeidsplattformer og kroker for sikringsliner.

Snøfangere

Snøfangere er en viktig del av sikkerheten på norske tak.  Snø og is som raser ned fra taket, kan føre til store skader på mennesker, dyr og andre gjenstander i nærheten. Det er huseiers ansvar å sikre taket slik at dette ikke skjer.
Behovene og kravene til montering av snøfangerer vil variere med type tak og vinkelen på taket, men i svært mange tilfeller er det både nødvendig og anbefalt å montere snøfangere på hele eller deler av taket.

Takstiger og stigetrinn

Dersom du har pipe som feies fra taket, er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen for å sikre feieren trygg adkomst. Takstiger letter også fremtidig arbeid og vedlikehold på taket.
Bergen Tak AS bruker typegodkjente produkter, slik at du kan være trygg på at ditt tak imøtekommer de nødvendige kravene.